اخبار لحظهای و مهم ارزهای دیجیتال

برای شروع بازاریابی دیجیتال، داشتن وبسایت یا اپلیکیشن، بسیار مهم است اما میتوان دیجیتال مارکتینگ را بدون وبسایت و اپلیکیشن و در شبکههای اجتماعی هم انجام داد. استفاده از روشهایی مانند عنوان سوالی، عنوان احساسی، نوشتن توضیحات متای ترغیب کننده، بخشبندی کردن محتوا، داشتن انجمن فعال، لینکسازی داخلی و بهینهسازی جستوجوی صوتی به سئو داخلی کمک میکند. چنین مسئولی از روشهای گوناگون بهینهسازی متن برای موتورهای جستجو استفاده کرده و معمولاً به طور مستقیم با تولیدکنندگان محتوا در ارتباط است تا از عملکرد مثبت متن در گوگل مطمئن شود (حتی در مواردی که محتوای تولیدی در شبکههای اجتماعی هم منتشر میشود).

روابط عمومی آنلاین به هر نوع ارتباط مستقیم شما با مخاطب هم گفته میشود. میباشد و هدف آن، ارتباط مستقیم با مخاطبان و برندسازی است. بازاریابی درون­گرا (Inbound Marketing) به نوعی روش و متدولوژی بازاریابی اشارهدارد که به کمک آن، مشتریان را وارد مراحل سفر خرید میکند تا گامبهگام و با کمک هر یک از ابزارها و روشهایی که در قبل گفتهشد، آنها را به مشتری تبدیلکند. دیجیتال مارکتینگ میتواند بخشی از استراتژی کلان بازاریابی باشد و به موازات آن، از بازاریابی با خدمات مشتریان، تبلیغات تلوزیونی، بازاریابی کانالی، بازاریابی ویروسی و …

بازاریابی سنتی یا آفلاین، با تبلیغات چاپی مانند بروشورها، تراکتها، پوسترهای تبلیغاتی و حتی بیلبوردها و بازاریابی تلفنی یا بازاریابی حضوری مثل سمپلینگ و حتی تبلیغات تلوزیونی و رادیویی انجام میشود. بسیاری از بخشهای دیجیتال مارکتینگ را میتوان به جای انجام دستی، بهصورت خودکار انجامداد. خودکارسازی ایمیل مارکتینگ نهتنها باعث ارسال خودکار ایمیلها به اعضای سایتتان میشود، بلکه به شما کمک میکند تا بر حسب رفتار هر کاربر در سایت، یک ایمیل اختصاصی و خودکار برای آنها ارسالکنید. در این دوره خبری از آموزشهای ترجمهای و الکن نیست، بلکه برآمده از تجربهی واقعی ما از انجام پروژههای دیجیتال مارکتینگ است.

تبلیغات در اینستاگرام میتواند به شکل تبلیغات اینفلوئنسری نیز انجام شود. در این مدل از دیجیتال مارکتینگ، شما به یک رسانه معتبر و پرمخاطب، پول پرداخت میکنید تا مطلبی مرتبط با حوزه کسبوکاری شما منتشرکرده و نام و مشخصات شما را به عنوان اسپانسر پست درجکنند. اگر در سایت رستوران هم کامنتی زیر مطلبی قرار می گیرد حتما در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی مخاطبان خود باشید. مثلاً اگر کسبوکاری کوچک با بودجه محدود دارید، میتوانید بازاریابی شبکههای اجتماعی، وبلاگنویسی و سئو را که با بودجه کمتری قابل اجرا هستند و نرخ ROI بالایی دارند را انتخابکنید.

بازاریابی دیجیتال قابل اندازهگیری است. وجود امکانات فوق العاده برای مدیریت کمپینهای تبلیغاتی از دیگر ویژگیهایی است که میل چیمپ را به یکی از مهمترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ تبدیل کرده است. کاربران احتمال میدهند که این خرید برای مقاصدی همچون پولشویی، جلب توجه و ایجاد قیمت کاذب انجام شده باشد. انتخاب دوره بازاریابی دیجیتال و آموزش دیجیتال مارکتینگ خوب اولین قدمی است که برای رسیدن به اهداف خود باید انجام دهید. به همین دلیل در انتخاب دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ و ویژگیهای آن نیز دقت کنید. همچنین در مقاله ویرگول بهترین دوره دیجیتال مارکتینگ را برررسی کردیم. این سرویس که یکی از بهترین ابزارهای دیجیتال مارکتینگ است، مجموعهای از امکانات و ویژگی جهت بهینه سازی برای موتورهای جستجو را در اختیار شما قرار میدهد.

همانطور که متوجه شدید اینترنت و ابزارهای موجود در آن بهترین روش ها برای بازاریابی و تبلیغات هستند. طبق آمارها بیش از ۶۰ درصد افرادی که دسترسی به اینترنت دارند قبل از هر خریدی درباره آن کالا در اینترنت جستجو میکنند. در ادامه با اصول دیجیتال مارکتینگ بیشتر آشنا میشویم و درباره وظایف و مهارتهای موردنیاز یک کارشناس بازاریابی دیجیتال مفصل صحبت میکنیم. همچنین اگر یک کانال تبلیغاتی، نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بالایی نداشتهباشد، میتوانید بودجه آن را کاهشداده یا قطعکنید.