بیانات در آخرین دیدار رئیسجمهور و هیئت دولت دوازدهم

این دیپلمات پیشین کشورمان در بخش دیگری از صحبتهای خود با طرح این ادعا که در طول هشت سال گذشته هیچگونه برنامهریزی در کشور برای کار با همسایگان صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: هفته گذشته یک نشست با موضوع همسایگان برگزار شد و در آن نشست تصمیمات خوبی برای تعامل با همسایگان گرفته شد.

وی همچنین این ادعا را مطرح کرد که از وزیر خارجه در هشت سال گذشته انتقادی صورت نگرفته و یکی از مشکلات در وزارت خارجه این بود که انتقادی از رئیس این دستگاه صورت نمیگرفت، چون کسی ایشان را نمیدید که بخواهد از او انتقاد کند. اگر آگاهانه برای بیحیثیتکردن، آنهم برای مقاصد و امیال سیاسی این حرف را زدهاید، بنده فکر کنم که بهعنوان یک بنده ناچیز خدا، اینقدر نزد او حق دارم که شکایت از شما را نزد او ببرم و به عدلش او را سوگند دهم».

کتاب قبلی من رابطه بین «اطلاعات» و سیاست را در ایجاد سیاست خارجی بررسی کرد و به این نتیجه رسید که با مهم ترین تصمیمات سیاست خارجی ایالات متحده، عواملی غیر از «اطلاعات» بیشترین تأثیر را داشتهاند.

محمدی با بیان اینکه ارزیابی کیفی در سیاست خارجی کشور کم داریم و بیشتر ارزیابیها کم نیست، اظهار کرد: در همین راستا لازم است که گسترش ارزیابی کیفی مورد توجه قرار بگیرد. رضازاده با بیان اینکه ایران در یک چهارراه اکونومیست، استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک قرار گرفته است، افزود: در ساختار و بینش وزارت خارجه بحث قدرت و بازدارندگی قدرت چندان گسترش پیدا نکرده و بیشتر نگاه تنشزدایی وجود دارد و به نظرم مناسب است در این ارتباط تغییراتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر مشاهده میکنیم که وزیر خارجه دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در همین راستا به ریاست وزیر خارجه اتاق فکر سیاست خارجی ایجاد شده است. در این کتاب تصورات غلط مردم آمریکا در مورد تهدیدها و رفتارهای خارجی را به تاریخ و جغرافیای این کشور گره زده شده است و استدلال میشود که موفقیت آمریکا در روابط بینالملل اغلب به رغم جهان بینی عمومی و نه به دلیل آن، به دست میآید.

وی همچنین با طرح انتقاداتی نسبت به نگاه وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: وزیر خارجه پیشین در کتاب آقای سفیر که در واقع بخشی از خاطرات ایشان در دوران فعالیت دیپلماتیکشان محسوب میشود، میگویند که اعتقادی به موضوع دشمن در نظام بینالملل ندارند. پیلار همچنین سابقه حضور در شورای اطلاعات ملی آمریکا را به عنوان یکی از اعضای اصلی آن نیز دارد.

این باورها شامل مواردی در مورد سهولت معرفی لیبرال دموکراسی در اکثر نقاط جهان، اثربخشی نیروی نظامی ایالات متحده، و تمایل به مشاهده جهان به عنوان تقسیم غیرمنعطف بین دوستان و دشمنان و غیره است. حتی در مداخله نظامی در لیبی، اوباما تمایل کمتری نسبت به رهبران انگلیس و فرانسه نشان داد؛ در حالی که بوش، جنگ با تروریسم را به نحوی وسیع تعریف کرده بود و به اسم عملیات ضدتروریستی، مقدار بسیار زیادی خون و سرمایه برای جنگ با کسانی که توانایی یا میلی برای به خطر انداختن منافع حیاتی آمریکا نداشتند صرف کرد، اوباما نیروی نظامی ایالات متحده را صرفاً در زمانی که تهدیدی مستقیم برای منافع حیاتی آمریکا وجود داشته باشد به کار می­گیرد.

درباره حزب اعتدال و توسعه هم باید بگویم در یک هفته مانده به انتخاب رئیس مجلس، ما همایشی با حضور آقایان عارف و لاریجانی برگزار کردیم و شیوه برگزاری آن نشان میداد این دو با هم رفاقت دارند و اگر رقابتی هم وجود دارد، رقابت درون فهرست امید است.

تبلیغات کنندگان حامی نظام امپریالیستی از رسانه های مختلف غربی و عربی که تحت حمایت ایالات متحده فعالیت می کنند، آشکارا تلاش های ایران در مبارزه با شیوع ویروس را زیر سوال می برند و این در حالی است که دولت ترامپ خود در تامین کیت های آزمایش ویروس دو هفته تاخیر داشت. حتی در دوران هاشمی رفسنجانی كه همیشه متهم به رواج مصرف گرایی و ورود كالاهای غربی می شود، رشد واردات طی 8 سال 55 درصد بوده، این در حالی است كه تنها در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رشد واردات ـ آن هم در مقایسه با 8 سال قبلی ـ بیش از 98 درصد رشد داشته است.

ظهور سریع دموکراسی آمریکایی همچنین بسیاری را فریب میدهد که فکر میکنند یک سیستم لیبرال میتواند در هر کجا شکوفا شود، و داشتن یک قاره وسیع با سهولت نسبی، مانع درک آمریکاییها از درگیری بین مردمان مختلف بر سر سرزمینهای دیگر میشود. او در مرکز اطلاعات و امنیت قرن 21 این اندیشکده حضور دارد و از نویسندگان نشریه مطرح «نشنال اینترست» است.

از این رو بود که وقتی میخواست قدرت خود را نشان دهد، ناگزیر میشد از چین و شوروی دعوت کند تا از او حمایت کنند. حمایت از محمدرضا شاه و از بین بردن دولت مصدق در راستای تاکید سیاست خارجی آمریکا بر ثبات در منطقهای که هراس از نفوذ شوروی بود برای مردم آمریکا توجیه شد.

این کتاب چه چیزی به ادبیات مرتبط با سیاست خارجی آمریکا اضافه میکند؟ ایده محوری و کانونی شما در این اثر چه بوده است؟ به هر حال، فرصت خدمت یک نعمت است؛ اینکه من و شما فرصت پیدا کنیم که خدمت کنیم به مردم، این یک نعمت بزرگ خدا است. این دیپلمات پیشین کشورمان با انتقاد از وزیر خارجه سابق کشورمان به خاطر ایجاد برخی از تغییرات ساختاری در وزارت خارجه و با اعتقاد بر اینکه این تغییر ساختار مناسب نبود، در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: در دو سه سالی که مذاکرات در برجام وجود داشت ما شاهد بهمریختگی ساختار در وزارت خارجه بودیم.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه تصاویری از نابودی تروریستها و تسلیحات آنها در سوریه توسط پهپادهای رزمی روسیه “لانتست” را منتشر نمود.الکساندر روگاتکین، روزنامه نگار شبکه تلویزیونی “روسیه ۱” بخشی از این تصاویر را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.به گفته آندری، سرباز نیروهای عملیات ویژه روسیه، در آوریل ۲۰۲۰، یک شبه نظامی گروه تروریستی هیئت تحریر شام (ممنوعه در فدراسیون روسیه) به کاروان ارتش سوریه شلیک کرده و دو کامیون را سوزاند.

سرنشینان این دو جت کشته شدند. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا امریکا منتشر شده است. ارزش آثار «پیلار» در این است که او از جمله متفکرانی است که هم سابقه کار علمی و دانشگاهی را دارد و هم مسئولیتهای اجرایی در سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی امریکا داشته و دارد.

نمیدانم کدام یک نگرانکنندهتر است؛ این که رئیس جمهوری، عامدانه قصد اعتبار بخشیدن به روایت یک نماینده تندروایرانی را دارد یا اینکه او حتی به خود اجازه نداده تا صحت آن را با نزدیکانش بررسی کند؛ هزینهاش فقط یک تماس تلفنی بود.

واژهٔ رضوی در نام این استان، به مقبرهٔ علی بن موسی الرضا در مرکز این استان اشاره دارد. استان خوزستان استانی در جنوبغربی ایران است، که بر کرانهٔ خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران بهشمار میآید. حدود ۴۵ بحران در عرصه جهانی وجود دارد که حدود ۳۲ بحران در منطقه خاورمیانه است و ایران بر روی ۲۰ بحران تاثیر میگذارد و یا تاثیر میپذیرد که در این زمینه میتوان به بحرانهای محیط زیست، انرژی، آب، قومیت و چند نکته اشاره کرد.