حضور خاتمی، علامت سؤال رئیسی

دادن کوچکترین امتیازی به طرف مقابل در این شرایط مطلوب نیست؛ زیرا در توافق برجام امتیازات مفصلی داده شده و الان وقت گرفتن امتیاز است. با بروز این انقلاب شرایط برای قاجارها بدتر شد. دولت مدرن برای انجام کارویژه های یاد شده احتیاج به نوعی همگنسازی هویتی در جامعه دارد. چنین دولتی خواهان وفاداری اعضا و ساکنان سرزمینش است، دارای حاکمیت مستقیم است و بی واسطه و از طریق دستگاه بروکراسی با تمامی ابعاد زندگی اتباع خود ارتباط مییابد؛ منابع اقتصادی برای انجام کارویژههای دولت نیز برخلاف دولتهای پیشامدرن که از طریق خراج و معمولاً با استفاده از زور به دست میآمد به صورت مستقیم از شهروندان در قالب مالیات اخذ میشود. » به بررسی روند مذاکرات وین پرداخت و نوشت: در دولت رئیسی و همزمان با مذاکرات برجامی، امور کشور روال عادی خودش را سپری میکند؛ مانورهای موشکی، پرتاب ماهوارهبر، رزمایشهای نظامی، یادداشتهای نقد مذاکرات، مصوبه مجلس درباره برجام مواضع رسمی علیه غرب و گسترش روابط با همه برقرار است، اما برخلاف دولت روحانی، دیگر کسی نمیگوید به روح برجام لطمه وارد شد! اکوان با اشاره به احتمال استعفا یا باقی ماندن جانسون، بیان کرد: بوریس جانسون خودش روزنامه نگار و خبرنگار بود که در نهایت وارد عرصه سیاست شد؛ به نظر کسی است که رسانه را خوب میشناسد و ممکن است بتواند شرایط رسانه را کنترل کرده و مجبور به استعفا نشود.

قطبیشدن منطقهای اعضای دولتها، نهتنها فرصتهای تربیت نسلهای آتی مدیران مورد نیاز اداره نظام در سطوح مختلف را از کشور دریغ کرده و فرصتهای بزرگ فراگیری و رشد را از نسلهای جوانتر و بعدی گرفته است، بلکه منجر به فهم و درک ضعیف دولتها از شرایط مناطق محروم، مرزی و معمولا حساس کشور شده است. رشد چشمگیری که هندی ها طی چند سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و به ویژه نرم افزار داشته اند،بر کسی پوشیده نیست.این کشور توسعه صنعت فناوری اطلاعات را از اوایل دهه 90 آغاز نمود و هم اکنون با کسب موفقیت های فراوان طی این دوره زمانی نه چندان طولانی درصدد است تا از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی در راستای توسعه بهره گیرد و جایگاه متفاوتی را برای این کشور در عصر جامعه اطلاعاتی رقم بزند. ایشان می گویند که چرا بنده در ماههای آخر برای افتتاح به استان ها رفته ام؟ البته بنده شک ندارم از آنجا که در مسیر اداره کشور قرار دارند دیر یا زود به واقعیتهای کشور خواهند رسید. این فتنهای نبود که سپاه یا وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی به تنهایی بتواند آن را علاج کند، بلکه مانند جنگ تحمیلی کاری بود که به دست مردم سپرده شد و حماسه ۹ دی علاج این مرض بود.

آن هم در شرایطی که قیمت نفت جهانی به شدت افت کرده و درآمد نفتی دولت به شدت کاهش یافته بود. جهت کنترل قیمت های بازار تسهیل می نماید. در این بخش دومین روش ورود به بازاریابی بین الملل (اتحادهای استراتژیک) شرح داده می شود. روحانی با اشاره به ادامه مذاکرات افزود: در مرحله بعدی مذاکرات، هدفی که ما داشتیم که باز هم بسیاری از کارشناسان می گفتند امکان تحققش نیست این بود که در پایان این مذاکرات تمام قطعنامه هایفصل هفت سازمان ملل باید یک جا لغو شود. اقدامات متعددی را با کمک دستگاههای دیگر شروع کردهایم و در دهه فجر و در روز «خانواده و انقلاب» که ما آن را با عنوان روز «خانواده و فضای مجازی» نامگذاری کردهایم از مجموعه این اقدامات رونمایی خواهیم کرد. در دولت پهلوی اول به تدریج مجموعه غیررسمی مستوفیان قدیم، میرزاهای موروثی و وزیران مرکزنشین-که دستگاه بروکراسی قاجار را تشکیل میدادند- به 90 هزار کارمند تماموقت دولتی تبدیل شد.

ثروتی: به این دلیل که بودجه را با صادرات دومیلیون و 400 هزار بشکه نفت در روز دیدهاند، کسری بودجه به وجود آمده است. زارعپور با اشاره به آمار روستاهای فاقد ارتباط یا روستاهای دارای ارتباطات نامطلوب، گفت: قبل از اینکه افتخار خدمتگزاری در وزارت ارتباطات نصیب ما شود، برداشت ما این بود که از حدود ۴۰ هزار روستای کشور، ۴ هزار روستا فاقد هر نوع ارتباطی هستند؛ اما با بررسیهای بیشتر متوجه شدیم که تعدادی از روستاهایی که پیشازاین به شبکه ملی اطلاعات متصل شده بودند کیفیت ارتباطی مطلوبی ندارند؛ بنابراین باید آنها را در دایره روستاهایی قرار میدادیم که فاقد ارتباط هستند؛ بنابراین به هر دلیل حدود ۳۵۰۰ روستا به آمار گذشته اضافه شدند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاتمه بابیان اینکه رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستا به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت، نخستین گام دولت سیزدهم در حوزه توسعه ارتباطات روستایی است، گفت: در صورت همراهی نمایندگان مجلس و تامین اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ تا پایان سال ۱۴۰۱ در سه مقطع زمانی اردیبهشتماه، شهریورماه و دهه فجر سال آینده همه روستاهای بالای بیست خانوار را به شبکه ملی اطلاعات متصل میکنیم تا همه مردم عزیز از مواهب این فناوری فرصتساز بهرهمند شوند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام شامخ زن و مادر گفت: همانطور که همه میدانیم زندگی بشر با ارتباطات و فناوری اطلاعات گره خورده است و امروز میتوان گفت که تصور زندگی بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقابلباور است.