در حقیقت بودجه را دو سقفی دیدند

ملکه الیزابت میتواند تمام اعضای دولت استرالیا را اخراج کند. اعضای برجام از یازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاریخ ۲۴ ماه می که ایفای تعهدات هسته ای از سوی ایران را مورد تایید قرار داد ابراز خرسندی نمودند. اعضای این هیئت مدیرهها درآمدهایی دارند و برخی حسابسازیها را مانند بسیاری از بانکها انجام میدهند. امروز همه ما با فرزندان خودمان روبرو هستیم که فاصله گستردهای به لحاظ ارزشها و هدفگذاریها با ما دارند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: اگر این اتفاقات بیفتد، با سرعت خوبی به سمت توافق خوب و قابل اتکا در حرکت هستیم. آغازی برای حرکت نو، آغاز برای نشاطی نو،آغاز برای امیدی نو، آغاز برای آینده بهتر برای جوانانمان، برای حرکتی سریعتر برای رشد و توسعه کشور عزیزمان ایران. بهادریجهرمی سه عامل «استقبال گرم»، «انجام برنامههای سفر» و «تحقق برنامهها» را از جمله مؤلفههای منصفانه برای ارزیابی یک سفر دارای اهمیت دانست و تأکید کرد که هر سه مورد با موفقیت انجام شد.

دو منبع در گفتوگو با آکسیوس مدعی شدهاند همزمان با ورود مذاکرات وین به مرحله حساس کاخ سفید قصد دارد در هفتههای آینده دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور سابق آمریکا را به دلیل خروج از برجام مورد حملات لفظی قرار دهد. سال های بین وارث شدن تاج و تخت تا ملکه شدن با سه واقعه مهم همراه بود: جنگ جهانی دوم، ازدواج او و تولد دو فرزند اولش. در ده سال وحشت آور ، روستاييان قلعه باتوری با تاريك شدن هوا درها را قفل مي كردند و به صدای فريادها و ناله های دختران و زنان جوانی كه توسط درشكه وحشت آور از خيابان ها ربوده مي شدند گوش می دادند. این گزارش میافزاید: دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق هستهای خارج شد و تحریمهای اقتصادی سختی را اعمال کرد که بخش عمدهای از درآمدهای نفتی و معاملات مالی بینالمللی ایران را قطع کرد. گفته میشود که در این جلسه طرفها درباره آینده اوضاع منطقه در صورت رفع تحریمهای ایالات متحده علیه ایران و دست یابی به توافق نهایی بحث و تبادل نظر کردند. بهادریجهرمی از آمادگی بازگشایی سفارتخانهها به شکل متقابل سخن به میان آورد و آنها را مشروط به توافقاتی دانست که هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اینکه هشت ماه از امضای برنامه اجرایی اقدام مشترک ایران و روسیه برای لغو روادید سفرهای گروهی میگذرد، اما هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده و ویزایی بین دو کشور لغو نشده است، ایراد و دلیل عدمتحقق آن ناشی از چیست؟ اما هر دو مقام بدون پرداختن به جزئیات تاکید کردند که هنوز باید به نکات اصلی پرداخته شود. به نوشته نیویورک تایمز، اقدامات نمادین تحریم افراد و صدور بیانیههای تند و تیز در روابط طولانی و پرآشوب تهران و واشنگتن چیز جدیدی نیست، اما این بده و بستان اخیر قابل توجه است زیرا در جریان مذاکرهای صورت میگیرد که هر دو طرف میخواهند با موفقیت به پایان برسانند، بدون آن که به نظر برسد امتیازات قابلتوجهی میدهند. دولت بایدن در ابتدا میخواست به توافق اولیه بازگردد و در عین حال از طرح ترامپ در مورد موشکها و سیاستهای خارجی پیروی میکرد، اما اکنون نشان داده که بازگشت به توافق ۲۰۱۵ را بدون مرتبط کردن این موارد میپذیرد.

روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی درباره مذاکرات جاری در وین نوشت ایران و ایالات متحده با وجود آن که در گفتوگوهای دیپلماتیک درباره احیای توافق هستهای ۲۰۱۵ در حال پیشرفت هستند، اخیراً درگیر تشدید مارپیچ تهدیدها و هشدارها شدهاند. طبق این تحلیل، بهرغم همه موضعگیریها، انگیزه دستیابی به توافقی برای تمدید توافق ۲۰۱۵ برای هر دو طرف همچنان قوی است. ناو دارای دو اسانسور برای انتقال هواگردها از داخل به روی عرشه است و هر کدام میتواند تا دو جنگنده اف35 را حمل کند. بین الملل تابناک: هشتمین دور مذاکرات رفع تحریمها در وین از حدود دو هفته پیش آغاز شده است. آمریکا بدهکار ملت ایران است و بخاطر مداخلات متعددش در کشور ایران هم بدهکار عذرخواهی و هم بدهکار غرامت است. گزارش رییس محترم گروه پزشکی آرامبخش خاطر همه علاقهمندان در سراسر کشور شده است. وی افزود: سرمایهگذاریهای ما در این سفر ۴۱۰ میلیارد تومان بوده و رقم کل توافقات ۷۹۳۷ میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: در بخش نفت و گاز ۳۵.۵ درصد رشد داشتیم و رتبه سوم را داشتیم که میانگین رشد کشور ۲۲.۵ درصد است. دیپلماتهای انگلیس، آلمان و فرانسه چند هفته پیش در بیانیهای ضمن تصریح بر اینکه نمیخواهند برای مذاکرات «ضربالاجلهای ساختگی» تعیین کنند گفته بودند که برای حصول توافق «چند هفته زمان» وجود دارد و نه چند ماه.