«روحانی واقعا رئیسجمهور بدشانسی بود

به هر حال ماههای پایانی این دولت نیز میگذرد و دولتیها پس از خروج از اتاق تصمیم گیری ریاست جمهوری، میبایست پاسخگویی بیشتری نسبت به عملکردشان حداقل در عرصه افکار عمومی داشته باشند.

او سال ۹۶ در مناظرهها گفته بود مناظرهای بین رییس دولتهای نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنید تا بحثهای این زمینه تمام شود و دولت نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد، چرا که ما هر وقت حرفی میزنیم میگویند دولت قبل، دولت قبل. شما که یک جایگاه اثرگذاری پیدا کردید، بایستی این را قدر بدانید؛ این نعمت بزرگی است که خدا داده و هر نعمتی هم شکری دارد؛ شکرش این است که در این فرصت از همهی توان برای خدا استفاده کنید، محض رضای خدا، برای امتثال امر پروردگار و در کشور ما و در جامعهی ما برای پیشبرد اهداف انقلاب؛ اساس این است.

وزارت امور خارجه آمریکا در اولین واکنش به نامه محمود احمدینژاد به جرج بوش، آن را «تلاشی ضعیف» برای گفتگو با مردم آمریکا خوانداما نامه «هجده صفحهای» وی با استقبال سرد مقامات آمریکایی همراه بود و آن را نامهای حاوی موعظه بر اساس آموزههای اسلامی دانستند. از محمود احمدینژاد پس از پایان دوره ریاست جمهوریاش، قطعا بیشتر خواهند نوشت و رفتارها و عملکرد این رییس جمهور بیشتر مورد نقد قرار خواهد گرفت.

حضور در اجلاس کشورهای حوزه خلیج فارس و ثبت عکسی که در آن احمدی نژاد زیر تابلویی نشسته بود که نام فارس در کنار خلیج نبود نیز سبب شد تا بازتابهای زیادی در عرصه عمومی داشته باشد و به خصوص احمدتوکلی انتقادات شدیدی از این موضوع صورت دهد.

این در حالی است که طی این سالها، حل مشکلات اقتصادی همواره جز دغدغههای اصلی مردم بوده و این روزها نیز این موضوع به دلیل سیاستهای زیر سوال دولت در بخش اقتصاد، بحران در افزایش قیمت کالاهای مصرفی به اوج رسیده است. در این میان، البته ماههای پایانی عمر دولت احمدی نژاد در حالی سپری میشود که به دلیل عبور اصولگرایان از او، انتقادات و اعتراضها از عملکرد او و کابینه اش به اوج خود رسیده است.

برای بسیاری چه در داخل آمریکا و چه در خارج از این کشور، سیاست خارجی اوباما فاجعه است. طبیعی هم هست که رییس جمهور آینده برای اینکه آنچه را که تحویل گرفته به نمایش در آورد، آمارهای قابلتوجهی از دولت نهم و دهم ارائه کند. دولت چگونه تحویل روحانی شد؟

جهان نيوز: گفتگوی حسن روحانی که پیش از تمام شدن دولتش انجام شده بود، بعد از گذشت یک سال تحت عنوان «تراژدی امید» در شماره چهارم مجله «آگاهینو» منتشر شد. مکاتبه از طریق ارسال نامهها و طومارهای مستمر به مقامات دولتی آمریکا از جمله وزیر امور خارجه برای بذل توجه کافی به امر دیپلماسی فرهنگی، برگزاری اجلاسها و همایشهای متعدد برای معرفی این مقوله به عموم، تهیه و نشر جزوات و خبرنامههای ویژه برای اطلاعرسانی در این حوزه و نیز تهیة برنامههای رادیویی و تلویزیونی از جمله اقدامات این مرکز برای پیشبرد ایدة دیپلماسی فرهنگی در ایالات متحده بوده است.

برای ایالات متحده، منافع حیاتی در قالب تأمین امنیت، رفاه اقتصادی و ارزشهای اساسی خود و متحدان کلیدی این کشور در اروپا، بخشهایی از آسیا، خاورمیانه و خلیج فارس تعریف میشود. رستم قاسمی، حسین دهقان، محمد عباسی و فریدون عباسی نیز از دیگر مدیران ارشد دولت احمدی نژاد بودند که نامزد حضور در انتخابات ریاست جمهوری شدند، اما بعدا از ابراهیم رئیسی حمایت کردند؛ مسیری که تقریبا توسط سعید جلیلی هم پیموده شد با این تفاوت که سعید جلیلی توانست از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.

حامیانی که روزی به حمایت از گفتمان سوم تیر برخاستند و نقش زیادی در پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات سال ۸۸ ایفا کردند، مدتها بعد دریافتند که رئیس دولت متبوعشان آنها را به قله آرزوهایشان نخواهد رساند.

مهمترین غایبان هم فرهاد رهبر و علی نیکزاد هستند که نقش مهمی در ستادهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی داشتند و به نظر میرسد یکی از دلایل تاخیر در معرفی لیست، اختلافهایی بوده که نیکزاد و رهبر هم در آنها نقش داشتهاند.

لوموند مدعی شد احمدی نژاد در این نامه سارکوزی را « فردی جوان و بی تجربه » خطاب کرده و توصیههایی به وی کرده، از او خواسته است «روابط دو کشور را ازبین نبرد» اما ثمرههاشمی مشاور ارشد رییس جمهور، خبر لوموند درباره محتوای نامه احمدی نژاد به سارکوزی را تحریف شده دانست و تاکید کرد: در این نامه با اشاره به سوابق روابط ایران و فرانسه و تشریح وضعیت موجود، به افق آینده روابط دو کشور نیز اشاره شده است.احمدی نژاد در واکنش به این مطالب گفت که « نامه به سارکوزی شدیداللحن یا مربوط به مساله هستهای نبوده است».

شاید در کشورهای در حالگذار و جوامع از همگسسته این یک وضعیت طبیعی باشد، اما میشود بر اساس پالیسیهای جامع راه حل پیدا کرد. گرداگرد محمود احمدینژاد، از اصول این جبهه شناخته شد تا آنها راهشان را از رئیس دولت مستقر و دارودستهاش جدا کنند.

با این حال آنچه آنها در عمل نشان دادند حرکت همسو با احمدینژاد بود و نمونه آخر آن همراهی نمایندگان نزدیکان احمدینژاد در مجلس فعلی با پایداریها برای رئیس مجلس نشدن قالیباف بود که این ائتلاف نشان از روابط خوب پایداریچیها با احمدینژادیها بود و هرچند آنها ژست برائت از احمدینژاد گرفتهاند اما نه افکار عمومی حمایت آنها را فراموش میکند نه رفتار آنها در عمل به معنای برائت بوده است.

ورود ایران به بحرینی که کشور حیاتی برای منافع ملی آمریکا در نظر گرفته می­شود و تبعاً به خاطر همسایگی با عربستان موجب به ­وجود آمدن نفوذ بیشتر ایران در عربستان می­شود، باعث شد حتی آمریکا درقبال مداخله نظامی عربستان نیز سکوت اختیار کند؛ در واقع ملاحظات استراتژیک آمریکا باعث می­شد تا قبل از توجه به حق ملت­ها برای انتخاب حکومت خود، به ترتیبات امنیتی توجه کند.

کنایههایی که ابراهیم رئیسی، بیش از هر فرد دیگری از آن سود برده بود. طبیعی است که وقتی کشور در موضع قدرت باشد بهگونه میتواند در چالشهای بینالمللی ظاهر شود و وقتی چندپارگی در داخل کشور وجود داشته باشد، بهگونه دیگری.