زمان و نحوه استخدام در وزارت اطلاعات

وی در عین حال گفت: معرفی این کابینه شگفتی نیافرید اما در اندازه فراجناحی و متخصص بودنش خوب بود. اصل مطلب اینست که شما را فاشیست های قومی منحرف نکند هیچگاه در اقدامات خود عجله نکنید در قدم اول خوب وزارت وکارمندان آنرا ارزیابی کرده باز میتوانید که قضاوت عادلانه کنید بعضی از دوستان شما هستند که بدبین دیگر ملیت ها در وزارت خارجه میباشند امیدکه شما را فریب ندهند که باز پشیمانی فایده ندارد چراکه وزارت خارجه جای بسیار مهم است که هیچ وقت نمیتوانید کسی را بدون موجب مجازات نمائید .

  • از فشار حداکثری ترامپ تا مهار حداکثری بایدن؟
  • فرم تغییر محل اقامت به هلند
  • وزیر معارف ، غلام فاروق ورد
  • بلیط هواپیما و یا رزرو پرواز در تاریخ مورد نظر

پس از تایید تاریخ و ساعت مورد نظر خود وارد صفحه پایانی میشوید و میتوانید نامه وقت سفارت کانادا را پرینت کنید. در صورتی که مراجعه کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با اینکه خوش نداشتم و در شأن خود نمیدیدم که برای پیگیری موضوعی مالی به این یا آن اداره سر بزنم و این یا آن مقام را ببینم، ولی چاره دیگری نبود.

مدتها طول کشید تا رفتهرفته پای استادانی نامدار از دانشگاه و شخصیتهای برجسته و بازنشستهای از وزارت امور خارجه به اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی باز شد که بسیاری از آنان نه تنها تا آن زمان مقالهای در روزنامهها و مجلات ننوشته بودند، که حتی اجازه نمیدادند بخشی از مطالب کتابهایشان در نشریهای به چاپ برسد. آنان هم به راه افتادند و گفتند اگر کسی در وزارتخانه به دادشان نرسد، موضوع را به هیأت وزیران و مجلس خواهند کشید.

روزی آقای هنجنی سرپرست سابق امور مالی سفارت که او را مأمور پیگیری موضوع کرده بودم، آمد و گفت نمیدانید چه آشی برای ما پختهاند؛ نه تنها از تشویق و پاداش و پرداخت خسارت اموال و فوقالعاده جنگی خبری نیست، بلکه ما را به خاطر اسیر بودن و دوری از زن و فرزند مجازات کردهاند و ترتیبی دادهاند که حتی یک دهم حقوق رسمی هم به دستمان نرسد. اولاً سالهای اسارت ما به عنوان سالهای مأموریت رسمی در نظر گرفته شود و بنابراین برای هر مدت که بیش از چهار سال در بغداد بودهایم، حقوق مأموریت موقت و نه ثابت تعیین کردهاند.

به جز این افراد، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، امیر عبدالهیان (وزارت خارجه)، حجت الله عبدالملکی (وزیر کار و تعاون) رضا فاطمی امین (وزیر صنعت، معدن و تجارت) و سیدجواد ساداتی نژاد (وزیر جهاد کشاورزی) و محمدعلی زلفی گل (وزیر علوم) هم از مدیران میانی دولت احمدی نژاد بودند که حالا به وزارت ارتقا پیدا کردهاند. این مدرس دانشگاه معتقد است: بسیاری امیدوار بودند با آمدن آقای ضرغامی به این وزارتخانه با توجه به نفوذ سیاسی او و سابقه کار فرهنگی اش، جایگاه مستحکمی پیدا کند، با توجه به انتصابات اخیر و احتمالا انتصابات آینده، تردیدهای جدی به ذهن می آید که آیا این وزارتخانه سرانجام خیری خواهد داشت یا روندی که در دولت قبلی ضربات مهلکی را به این وزارتخانه وارد کرد، در این دوره هم تکرار شود.

تا پایان مهر ۱۳۶۵ در همان اداره کار کردم، گرچه آنجا هم پس از آمدن رئیس جدید، حال و هوای سابق را نداشت. طبق این گزارش، در کتاب جاناتان کارل نوشته شده است میلر که پس از اخراج «مارک اسپر» وزیر دفاع آمریکا بعنوان سرپرست پنتاگون روی کار آمد، تلاش کرد تا با رفتاری شبیه به یک دیوانه، ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند و با تکیه بر این تاکتیک و در پیش گرفتن موضعی بسیار تند، رئیسجمهور سابق ایالات متحده را متقاعد کند که چنین حملهای تا چه اندازه مخرب است.

مهرداد بذرپاش (متولد 1980 – 41 ساله) می تواند در سمتهای بالقوه ای مانند انرژی یا صنایع ، معادن و وزیر بازرگانی خدمت کند. میپرداخت. ماهها گذشت و با اینکه سفارت ایران در بغداد به وزارتخانه اعلام کرده بود که هیچ یک از ما بدهی یا تعهدی مالی به سفارت ندارد، از پرداخت مطالبات چند ساله من و همکاران خبری نشد، در حالی که دوستان از نظر مالی سخت زیر فشار بودند.

آقای هنجنی گفت وقتی به این تصمیمات عجیب و خندهآور اعتراض کردم و گفتم چون دست همکاران خالی است لااقل قسمتی از مطالبات را به صورت علیالحساب بپردازید تا مقامات بالاتر تکلیف را روشن کنند، پاسخ دادند معذوریم چون مطالبات گذشته در حساب دیون دولت وارد شده و پرداخت آنها مستلزم تأمین اعتبار است و شاید یکی دو سال طول بکشد. در این مدت چند مأموریت پیشنهاد شد که بهترین آنها هلند، اسپانیا و هند بود و هیچ یک را نپذیرفتم چون گذشته از دلزدگی بیاندازه و خستگی روحی، سفیران را درست نمیشناختم.

این را هم بگویم که آقای عطاالله مهاجرانی یک بار در سال ۱۳۶۷ هنگامی که معاون حقوقی و پارلمانی نخستوزیر بودند و بار دیگر در سال ۱۳۶۸ به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهوری خواستار انتقال من از مؤسسه اطلاعات به نخستوزیری و سپس نهاد ریاست جمهوری شدند که نپذیرفتم. هیلاری کلینتون در ازدواج به عنوان مهمان دونالد ترامپ شرکت کرد. یکی از مصادیق مهم و جدی سنت تداوم سیاست خارجی در دولت های آمریکا به همین پیگیری پیمان ابراهیم به عنوان یادگار دولت دونالد ترامپ در دولت فعلی جو بایدن باز میگردد.

بدین ترتیب روز به روز بر شمار مقالههای تصویب شده، ویراستاری شده و قرار گرفته در فهرست انتظار چاپ افزوده میشود، به طوری که اگر از امروز دیگر مقالهای دریافت نکنیم، تقریباً برای پنج سال آینده مطالب قابل انتشار داریم. احسان خاندوزی، گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد دیگر فردی بود که در دومین روز بررسی صلاحیت اعضای پیشنهادی کابینه در جلسه مجلس مورد بحث قرار گرفت. از اول آبان ۱۳۶۵ برای بررسی و ارزشگذاری رساله ارتقاء مقام کارمندان سیاسی به دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی منتقل شدم و ماههای پایانی خدمت در وزارت امور خارجه را در آنجا گذراندم.

ثانیاً، چون خانوادهها در ایران بودهاند، ما را کارمندان مجرد محسوب کردهاند، نه متأهل. وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۷۴ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی را نشریه علمی شناخت و این امتیاز تقریباً تا سه سال پیش وجود داشت تا اینکه در زمان دولت قبلی با مداخلهجویی برخی کسان و بخشها در آن وزارتخانه روبهرو شدیم و چون دیدیم این داستان را پایانی نیست، از این باصطلاح امتیاز چشم پوشیدیم و داوطلبانه عنوان علمی را از پیشانی نشریه برداشتیم؛ ناراضی هم نیستیم، چون نه کیفیت مقالههایی که میرسد اُفت کرده، نه شمار آنها بطور محسوس کاهش یافته.

با ظهور اسلام و توسعه معارف اسلامی، این مرکز بزرگ علمی به تدریج اهمیت و اعتبار خود را از دست داد تا آنکه در حدود قرن پنجم هجری، خواجه نظام الملک (ابوعلی حسن بن اسحق) برای ترویج علم و هنر و تاسیس مدارس عالی تلاش کرد. موسسه اطلاعات یگانه موسسه مطبوعاتی بود که در این زمینه در برابر دانشگاهها و پژوهشگاهها قد علم کرد.

پول جمع آوری شده توسط این موسسه الزاماً به مصارف خیریه نمی رسد. اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی از سال ۱۳۶۵، ضمیمه روزنامه اطلاعات بود و از سال ۱۳۶۶ به صورت ماهنامهای مستقل درآمد، با این هدف که حلقه پیوند مراکز دانشگاهی و موسسه اطلاعات شود و بیطرفانه و دور از هرگونه گرایش سیاسی و عقیدتی خاص، با دید علمی به موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخ بپردازد.

اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، نشریه علمی شناخته شده است؟ استادان و دانشجویان و دانشآموختگان در رشتههای سیاسی، اقتصادی، روابط بینالملل، تاریخ و علوم اجتماعی و علاقمندان به موضوعات فرهنگی. برخی تحلیلگران سیاسی ترامپ را از نظر مسائل اجتماعی نظیر حقوق دگرباشان، و سقط جنین، میانه رو طبقهبندی میکنند.