شرح حال بانکهای افغانستان از گذشته تا به حال

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ با این حال تداوم نگرانیها درخصوص پایداری این وضعیت، سریعا فروشندگان را وارد میدان میکند. وی افزود: در طرح اشتغال روستایی و عشایری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی هم که از ابتدای سال ۹۷ اجرایی شده است تاکنون یکهزار و ۱۸ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال به جامعه روستایی برای ایجاد یکهزار و ۱۵۲ طرح اشتغالزا پرداخت شده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این روزها درکنار فضای سیاسی که پیرامون انتخابات ریاستجمهوری شکل گرفته است اقتصاددانان نگران اندیشه اقتصادی دولت بعدی هستند، موضوعی که فعالان سیاسی به آن توجهی ندارند. این اقتصاددان گفت: در کشورهای دیگر کل تسهیلات را به یکباره نمیدهند و در مرحله اول ۲۰ درصد از تسهیلات را میدهند و پس از امکانسنجی پروژه و بررسی پیشرفت پروژه در مراحل بعدی پرداختها به همین صورت انجام میشود و بلوکه شدن منابع یا زمینخواران سرمایهگذار در این پروژهها کمتر دیده میشود، این در حالی است که در ایران به دلیل عدم نظارت بارها شاهد این مساله بودهایم. حال در بحبوحه برگزاری مجامع شرکتهای سهامی و تقسیم سودهای سالانه انتظار میرود شاهد حرکت نقدینگی و جذب منابع بیشتر از سوی سهام شرکتهای سودمحور باشیم. سیده زینب رزم گیر؛ در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از رشد دو هزار و ۷۳۴واحدی (۰.۲درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۴۳هزار واحد قرار گرفت و شاخص کل هموزن با رشد ۰.۱درصدی مواجه شد.

اقتصاد آنلاین – امیر مهدی زاده؛ صندوقهای معاملهپذیر «سهامی» و «مختلط» در هفتهای که گذشت به طور متوسط ۴.۵درصد رشد قیمت را تجربه کردند و خالص ارزش داراییهای آنها ۴.۴افزایش یافت، این در حالی بود که شاخص کل بورس توانست رشد ۳.۵درصدی را به ثبت رساند. در این روز خالص خرید حقیقی با رسیدن به سطح ۴۸۶میلیارد تومان افزایشی قابلتوجه نسبت به میانگین سال۱۴۰۰ را ثبت کرد و بیشترین خروج پول از ETFها رقم خورد. در این روز خالص خرید حقیقی با رسیدن به سطح ۴۸۶میلیارد تومان افزایشی قابلتوجه نسبت به میانگین سال۱۴۰۰ را ثبت کرد. ایران اکونومیست- یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایهگذاران نسبت به توقف ارزپاشی در بازار واکنش مثبت نشان دادهاند،گفت: بازار سرمایه در آغاز یک روند صعودی قرار دارد. به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امروز یکشنبه ( ۹ خرداد) بازار مانند روز گذشته با افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و کوچک آغاز به کار کرد. شاخص کل بورس مثبت شد در حالی که روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۵ هزار و ۴۳۲ واحدی معادل ۰.۴۷ درصد به یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۴۹۷ واحد رسید، امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، نماگر کل بازار با رشد 5087 واحدی همراه شده است.

بهنظر میرسد حال که قانون بازار غیرمتشکل پولی از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشته و بهصورت قانون درآمده و در آن، جایگاه خاصی بهصورت رسمی برای صندوقها و مؤسسههای قرضالحسنه تعریف شده است، مسؤولیت تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه به آنها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانک، کار بانکی، و صندوقهای قرضالحسنه به امر قرضالحسنه بپردازند. در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوههای اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزههای مشتریان، اصول حسابداری، روانبودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیستسالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانکهای بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد میشود. در عین حال ایجاد فضای رقابتی در کشور با وجود بانکداری اسلامی و متعارف به خوبی مزایای این نظام را نشان خواهد داد و به ارتقای رفاه مالی و اقتصادی جامعه کمک خواهد کرد. قرارداد سَلَف: نوعی قرارداد است که در زمان معامله، خریدار مبلغ را پرداختی میکند، ولی فروشنده آن را در آینده تحویل خواهد داد.

بیشترین ارزش معاملات در معاملات امروز برکت (شرکت دارویی برکت) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 203 میلیارد تومان بود. چنانچه بانک مربوطه تشخیص دهد شرایط آسانتری برای پرداخت تسهیلات وجود دارد، بانک براساس رویه خود عمل میکند. شرایط عمومی استخدام در بانک کشاورزی همانند سایر نهادهای دولتی است اما شرایط اختصاصی هر زمان بسته به رده های شغلی و نیاز بانک در زمان استخدام متغیر است. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانکهای کشور جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات با این شرایط را اعلام کردند تا همه افرادی که متقاضی دریافت وامهای خرد هستند ناچار به پشت سرگذاشتن هفت خان نباشند و به کمک اعتباری سنجی موفق به دریافت تسهیلات خرد باشند. جدالی که روز یکشنبه سبب شد ارزش معاملات خرد به بیشترین سطح از نخستین روز کاری سال۱۴۰۰ برسد. به گزارش بورس تابناک، جدالی که روز یکشنبه سبب شد ارزش معاملات خرد به بیشترین سطح از نخستین روز کاری سال۱۴۰۰ برسد.