مداخله نظامی روسیه در قزاقستان؛ آیا پوتین تکرارگر پیمان ورشو است؟

در سدهٔ سوم م، شاهنشاهی ساسانی ، یک امپراتوری گستردهٔ دیگر، در ایران به قدرت رسید و برای چهار سده بر سرزمینی پهناور حکومت کرد و مزدیسنا به دین غالب آن، تبدیل شد. مسیر سوم نیز بهبود اقتصاد و کمکهای اقتصادی به فلسطین است».

در این کتاب اصول کلی روش اقتصاد سیاسی بینالملل در مطالعه سیاست خارجی، یعنی تأثیر اصل وابستگی متقابل نامتقارن با تأکید بر اصل اقتصادی رابطه مبادله؛ در نظر گرفتن وزن متفاوت بازیگران در نتایج سیاست خارجی؛ شناسایی و درک درست از میزان تعیینکنندگی نیروهای اجتماعی، ساختارها و الگوهای حاکم بر روند تصمیمگیری سیاست خارجی و همچنین فرایندها و نتایج آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

لذا سیاست خارجی و دیپلماسی در آمریکا باید به گونهای تنظیم شود که کمترین ضرر، آسیب و هزینه و در عین حال بیشترین سود و منفعت را برای مردم آمریکا به دنبال داشته باشد.

گونچاروف شهید سپهبد سلیمانی را نظامی برجسته و در عین حال فردی مهربان و بسیار مردمی توصیف کرد که نمونه ای از یک انسان عالی و وارسته است. این اولین قبله مسلمین و مسجد الاقصی، اکنون در اشغال دشمنان اسلام است و دشمن اشغالگر و هم پیمانان بدسرشت آنها اگر فرصت پیدا کنند تمام سرزمین ما را اشغال میکنند. دکتر رحمانی قبول نکردند و من پنج بار به ایشان برنامه دادم و از آنها دفاع کردم اما بعد از این که کار انجام شد، متأسفانه دیدم عدهای نوشتند که مهدیزاده هیچ سابقه علمی و اجرایی ندارد.

مرکز پژوهش های مجلس در این باره گزارش داد: در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 99 به بعد حداقل 6 سال زمان نیاز خواهد داشت تا به سطح درآمد سرانه سال 90 باز گردیم.

وقوع حادثهی ۱۱ سپتامبر و جنگهای بیثمر آمریکا در منطقهی خاورمیانه و بعد بحران اقتصادی و مشکلات بدهی آمریکا و عدم تمایل افکار عمومی آن کشور برای درگیر شدن بیش از حد در امور خارجی، اینها همه موجب شد آمریکا به عقب برگردد و استراتژی “رترنجمنچ” یا بهنوعی عقبنشینی و بهاصطلاح «از نو سنگرسازی» را مطرح کردند. با وجود تاکید رئیسجمهوری آمریکا روی این مساله که شکست انتخاباتی او حاصل تقلب آرای گسترده بوده و همچنین تلاش متحدان جمهوریخواه او برای ابطال نتایج در ایالتهای کلیدی، دولت ترامپ خروج از کاخ سفید را ظرف دو هفته آتی آغاز میکند.

این قیام ابتدا با تظاهرات دانشجویی آغاز شد و در عرض چند ساعت هزاران نفر به این جنبش دانشجویی در بوداپست، پایتخت کشور، پیوستند. سیزده هزار نفر بازداشت می شوند. با این حال با مقایسه موارد مشابه در نظام بینالملل موارد اندکی مشاهده میشوند که وزیر امور خارجه نقشی فراتر از چارچوب مذکور بر عهده داشته باشد.

تاکنون، ممکن است در خبرگزاریهای مختلف خوانده باشید که وزارت دادگستری دولت ترامپ بهامید دریافت اطلاعات به صورت مخفیانه و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات سری از طریق مطبوعات، مخفیانه سوابق تلفنی روزنامه نگارانی را که در نیویورک تایمز، سی ان ان و واشنگتن پست کار میکردند، مشاهده و ضبط میکرد.

افزایش فعالیت در سه سایت در کریمه و پنج سایت در غرب روسیه مشاهده میشود. سیاست منطقهای ایران در غرب آسیا نیز واجد شاخصههایی است که ابتنای آن را بر واقعگرایی نشان میدهد.

بالاخره یکی از سناریوهای ذهنی من هم این بود که رد خواهم شد ولی باز نامزد شدم، چون آینده از آن جوانان است. نخبه که پروفسور محمود حسابی و مریم میرزاخانی هستند و تا نخبگی خیلی فاصله دارم ولی از لحاظ علمی سعی کردم برای رسیدن به جایگاهی که مطلوب من است، تلاش کنم. فقط به عنوان یک پدر چند دغدغه داشتند که همانها را مطرح کردند و گفتند همین که روی پای خود هستی، برای من کافی است.

خدمت کردن در دولتی که با رأی بالای مردم سر کارآمده بود باعث افتخار است. دید دولت ترامپ نسبت به پوتین به عنوان یک همراه، باعث تضعیف تحریم های اقتصادی علیه مسکو خواهد شد و البته موجب دلسردی آن کشور های اروپایی خواهد شد که بیش از همه نگران تهدید امنیتی از جانب شرق بودند. به عنوان مثال برخی مجموعه دولت را به جاسوسی و فساد متهم میکردند.

شما در دولت آقای روحانی زمان خیلی کوتاهی رئیس سازمان زمینشناسی شدید ولی جنجالهایی به وجود آمد. نه، من در آذربایجان شرقی به دنیا آمدم ولی تهران بزرگ شدهام. من هم به آقای رحمانی نامه نوشتم که از اول هم گفته بودم قصد آمدن نداشتم ولی شما اصرار داشتید و خداحافظی کردم.

من رفتم با خانواده مطرح کردم و در نهایت به ازدواج رسید. من روی پای خود بزرگ شدم و تلاش کردم و تاکنون هیچ خواستهای از شخص آقای روحانی که جای پدرم است، نداشته و نخواهم داشت.

معتقدم آقای روحانی در بسیاری از مواقع دلایل مشکلات را برای مردم تشریح کردند. اصلا چه شد که شما دختر آقای روحانی را برای ازدواج انتخاب کردید؟ این روزها بیشتر آقای روحانی را میبینید؟ آقای روحانی با وصلت با ترکها خود را تقویت کرد (با خنده). سال ۹۲ در اوج ناامیدی از دوران محمود احمدی نژاد و شرایط نگران کننده سیاسی – اقتصادی سال آخر ریاست جمهوری او، دولت روحانی با کمی بیش از پنجاه درصد آرا به روی کارآمد.

دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی امروز در نامههایی خطاب به دبیران کل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان همکاری شانگهای، در خصوص مأموریت نیروهای حافظ صلح این سازمان در جمهوری قزاقستان توضیحاتی داده است. بر اساس این گزارش، سلام زواوی دختر صلاح زواوی است که به تازگی از سمت خود خداحافظی کرد.

واکنش آقای روحانی به رد صلاحیت شما چه بود؟ آقای روحانی هم نظری درباره رد صلاحیت شما نداشت؟ هشت سال دولت آقای خاتمیدر دولت حضور داشتم اما شرایط دولت آقای روحانی را سختتر و دشوارتر دیدم. از سال 92 تا سال 97 این شاخص اوج گرفته و شکاف طبقاتی افزایش یافته و در سال 97 به 40.9 درصد رسیده است.

ضمن اینکه طبق اخبار واصله مقامات امارات صراحتا عنوان کرده اند که تا ۱۰ سال آینده سعی دارند سطح مناسبات تجاری خود با اسرائیل را به یک تریلیون دلار برسانند. زندگی نه، به عنوان دفتر کار. نه، من آدم مستقلی هستم و اگر آقای روحانی میگفت که این مسئولیت را بپذیر یا نپذیر، من باز کار خودم را میکردم.

داماد آقای روحانی بودن برای شما ضرر هم داشته است؟ آقای روحانی در خیلی از مسائل در مقابل موانع ایستادگی کرد تا کار جلو برود و متوقف نشود. من نگاه ایشان را خیلی دوست داشتم.