مشارکت پکن و مسکو در توسعه گازی ایران

هیوستون (رویترز) – شرکت شورون Chevron (NYSE:CVX) روز جمعه سود سه ماهه چهارم را گزارش داد که برآوردهای وال استریت را نادیده گرفت و چشمانداز ضعیفی را برای تولید نفت و گاز امسال ارائه کرد که این امر باعث کاهش ارزش سهام آن شد.

در صورتیکه ایران از همسایگانش گاز اضافه خریداری کند یا از خاک ایران برای سوآپ گاز یا نفت استفاده شود، همسایگان نیز دارای منافع اقتصادی غالبا بلندمدت در کشور خواهند شد و از همینرو، در مناسبات سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه با ایران وارد تخاصم نخواهند شد یا دستکم محتاطانهتر عمل میکنند.

مهرپور اضافه میکند: بنابراین گمان میرود امکان تحقق درآمد مالیاتی پیشبینی شده سال ۱۴۰۱ وجود داشته باشد که به دقت دولت در نحوهی اجرای این طرح با تمرکز بر کاهش فرارهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی بستگی دارد، زیرا قرار نیست پایهی مالیاتی جدیدی وضع شود و نرخ مالیاتی افزایش پیدا کند زیرا به دلیل شرایط رکود در اقتصاد اگر قرار بر افزایش نرخ مالیاتها باشد به بخش تولید آسیب میزند و به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فشار وارد خواهد شد.

به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اما علت دیگر افزایش فروش نفت ایران، احیای برخی از بازارهای از دست رفته طی دوران تحریم بوده است. به گزارش تجارتنیوز، امروز معاونت اقتصادی دولت اعلام کرد که درآمدهای ناشی از فروش نفت و میعانات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ بوده است.

بر این اساس اگر مبنا گفته نوبخت باشد، میتوان گفت درآمد نفتی ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱٫۲ میلیارد بوده است. این در حالیست که با داشتن تنها 15 میلیارد بشکه نفت خام می تواند تا 23 سال دیگر از این ذخیره انرژی برای توسعه اقتصادش بهره ببرد. همچنین قرار بود شرکت تاتنفت (Tatneft) در زمینه توسعه میدان نفتی دهلران، زاروبژنفت (Zarubezhneft) در توسعه میادین آبان و پایدار غرب و شرکت لوکاویل (Lukoil) در توسعه میادین نفتی آبتیمور و منصوری مشارکت کنند و ایران بهدنبال زندهکردن این همکاریها است.

استفاده ای در این زمینه نمودند؟ از مجموع ذخایر نفتی کشف شده، ۴۵ درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد میرسد. بر این اساس میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد قابل توجهی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ داشته است، بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵ درصد خواهد بود.

در همین رابطه میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱، میگوید: یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۱ همین افزایش درآمدهای مالیاتی است، عموماً در سالهای گذشته این افزایش درآمدهای مالیاتی تقریباً ۲۵ الی ۳۰ درصد بود و دولت قبل نیز مدعی بود که درآمدهای مالیاتی را در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش داده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی کل سال محقق شده است و این به این معنی است که به احتمال زیاد تا پایان سال تمام درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده محقق خواهد شد، میگوید: درآمدهای مالیاتی از جمله معدود درآمدهایی ست که در این سالها همانگونه که در بودجه مصوب پیش بینی شده، محقق نیز شدهاست. این کشور 7000کیلومتر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد که معادل 5 درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان است.امروزه قطر نه به دلیل حجم ذخایر نفتی بلکه به دلیل پتانسیل بالا در تولید و صادرات گاز طبیعی وگاز طبیعی مایع موردتوجه سرمایه داران بزرگی همچون امریکا است.

شرکت ملی نفت چین همچنین برای هریک از مشکلات بانکی – بهویژه عدمامکان استفاده از دلار آمریکا – که به دلیل تحریمهای واشنگتن ایجاد شده، راهحلی دارد. روشن است که بهرغم روابط دوستانه و گرم کنونی رهبران روسیه و چین، این قدرتهای شرقی در مناطقی چون آسیایمیانه و برخی مسائل دیگر با هم تضاد منافع دارند و این تضاد منافع ریشههای تاریخی دارد، از اینرو پکن ترجیح میدهد تا با حفظ جریان واردات گاز از استرالیا و آمریکا از یکسو و مدیریت واردات از روسیه در سوی دیگر، با واردکردن بازیگران دیگری چون قطر و ترکمنستان موازنهای در زمینه توزیع وابستگی خود به گاز وارداتی را عملیاتی کند.

شرکت ملی نفت چین با توجه به سودمندی بسیار زیاد این پروژه و قرارداد همکاری ۲۵ ساله با ایران، آماده بود که به توسعه این سایت گازی ادامه دهد، اما با افزایش فشار آمریکا بر چین در جنگ تجاری، پکن تصمیمی کلیدی در زمینه سیاستگذاری خود اتخاذ کرد و تا جایی که امکان داشت، تلاش کرد در پروژههای برجسته نفت و گاز حضور علنی کمتری داشته باشد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به موانع و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، اهمیت تأمین منابع مالی از طریق مالیات و اجرای سیاستهای اقتصادی را دو چندان کرده است. همچنین با دستیابی به توافق هستهای و لغو تحریمها علیه ایران، در راستای همکاریهای تهران – پکن و قرارداد ۲۵ساله میان دوکشور، چین میتواند به ایران کمک کند تا زیرساخت موردنیاز تولید LNG و ترمینالهای صادراتی در سواحل جنوبی ایران ایجاد کند تا از این طریق بتواند گاز مقرونبهصرفه دریافت کند و همچنین منابع تامین گاز خود را متنوعتر کند.