مطالعه تطبیقی ریسک های بانکی در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی

در این مدل بانکهای معمولی و مرسوم ، خدمات بانک الکترونیکی را به کاربران خود ارائه می دهند.علت وجود این مدل این است که تمامی کاربران اینترنت و مشتریان بانکها از خدمات بانکهای الکترونیکی استفاده نمی کنند لذا وجود بانکهای قدیمی هنوز تا مدتی لازم به نظر می رسد. زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 میلادی بر می گردد.یعنی هنگامی که بانک های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می پرداختند.اینترنت درسال 1970 توسط متخصصین دانشگاهی ، به منظور اشتراک دریافت ها توسعه یافت و تا سال1993 محبوبیت اینترنت برای عموم و خصوصاً تجاری که امید به گسترش مشتریانشان داشتند،افزایش پیدا کرد.عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت عبارت بود از:مواجه شدن با مبالغ هنگفت ورقابت بین غیربانکی ها.در سال 1994،بانک ها شروع به کاوش دراینترنت کردند تا به عنوان یک سیستم تحویل داری، پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان از بانکداری اینترنتی استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی قیمت کمتری رااز بانک های شعبه دار پیشنهاد کرد.همچنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش بیشتر مشتریان توجه بیشتری نشان داد.تا ژانویه ی 1995،فقط 24 بانک بر روی شبکه ی اینترنت وجود داشت.لیکن،به فاصله ی یک سال،800 بانک به این تعداد افزوده شد،به طوری که کارشناسان بانکهای صنعتی تخمین زدند که بانکهای شمال آمریکا تاسال 2000 ، حدود 1500 شبکه ی اینترنت تاسیس خواهند کرد.

از آنجا که با ورود هر تکنولوژی جدید قبل از استفاده از آن مزایا ومعایب آن مورد بررسی قرار می گیرد که دار این ارایه نیز به برخی از آن به شرح زیر می توان اشاره کرد. بانکداری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. در سال 1339 “بانک مرکزی ایران” با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد. وامهایی که افراد با خرید اوراق ممتاز از بازار بورس دریافت میکنند و وامهایی که از محل صندوق پسانداز مسکن پرداخت میشود. متقاضیان در شهرهای بزرگ می توانند همزمان از تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (اوراق ممتاز) ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۱۲۰میلیون تومان استفاده کنند. متقاضیان برای انتخاب هر عنوان شغلی باید دقت کنند که شرایط تحصیلی مورد نیاز برای آن را نیز دارا باشند.

این سرویسها استفاده کنند. متقاضیان دریافت وام خودمالکی باید اسناد مورد نیاز در این زمینه یعنی سند مالکیت و پروانه ساختمان را در سامانه مربوطه بارگذاری کرده و رسید ان را هم به شعبه بانک انتخابی ارائه دهند. در نتیجه وام های بازرگانی، کشاورزی یا مسکن در دسته وام های فوری قرار نمی گیرند.اما شراط وام فوری در هر بانک چگونه است و برای دریافت وام فوری به چه مدارکی نیاز است؟ با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانکهای ملی و سپه و بانکهای خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیتهای بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. بهموجب قانون پولی و مالی کشور، فعالیتهای غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را بهعهده گرفت.

کد معاملاتی خاص کالا : دارنده این کد، تنها چند نوع خاص از کالا را قادر است خرید یا فروش نماید. در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه میشود. همان گونه که می دانید، تنها افراد واجد شرایط ثبت نام آزمون استخدامی بانک ملی 1400 می توانند از طریق سایت استخدام بانک ملی در این فراخوان شرکت نمایند. در ادامه مقاله به معرفی وام های مختلف ایثارگران میپردازیم و شرایط دریافت هر کدام از این وام ها را به صورت مفصل خدمتتان شرح خواهیم داد. باید این طور بیان کرد که از نظر بانکداری تفاوت این دو سبک در دوپروسه اصلی است که به شرح زیر می باشد. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوریهای پیشرفته نرمافزاری و سختافزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست. دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است.