موضع ما بدون تغییر باقی مانده است – همشهری آنلاین

مجددا شعارهای اقتصادی از جانب او مطرح شد و از تحول اقتصادی سخن گفت: «طرح تحول اقتصادی یکی از طرحهای بزرگ برای حل مشکلات اقتصادی است که مقدمه آن اصلاح نظام بانکی، اصطلاح نظام مالیاتی و نظام توزیع، ارتقای ارزش پول ملی و هدفمند کردن یارانهها بود.» افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت از جمله شعارهای احمدینژاد در این دوره بود.

«تحریم» یکی از سیاست های ثابت آمریکا از دولت جیمی کارتر تا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. سپس ماهیت ریسک را در جهان پس از یازده سپتامبر و اینکه چگونه ارزیابیها از این ریسک بر توسعهی انواع دکترین یا سیاست جدید تاثیر میگذارد را بررسی میکند.

اما مطابق بررسیها بالاترین نرخ رشد اقتصادی متعلق به دولت پنجم و در زمان ریاست جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است که نرخ رشد به طور متوسط (در حدفاصل سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) ۹٫۶ درصد بوده است. بر این اساس می توان بیان کرد که رشد اقتصادی مناسب در سال های 92 تا 96،یکی از این عوامل بوده است به عنوان ، رشد اقتصادی 14 درصدی در سال 95 که البته به بخش زیادی آن به لطف بخش نفت بود در کاهش آهنگ تورم موثر بوده است.

زملط تصریح کرد که دولت انگلیس باید فلسطین را – در عمل و نه در حرف – به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد تا مشکلی را که پس از بیانیه بالفور ایجاد کرد، درست کند. استاد دانشگاه تهران به مصاحبه یکی از مقامات آمریکا با تایمز اسراییل اشاره کرد و گفت: در این مصاحبه مقام آمریکایی اعلام کرد که ما نیاز به اجماع سال ۲۰۱۳ علیه ایران داریم که به برجام ۲۰۱۵ برسیم.

راهبرد قدرت هوشمند ترکیبی از کاربرد همه مؤلفه ها و عناصر قدرت سخت و نرم نظیر استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک، دیپلماسی اجبار، قدرت فناوری های اطلاعاتی و سایبری، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، نهادگرایی بین المللی، اجماع سازی بین المللی، افکار عمومی و تصویرسازی بود. در دوره اوباما سیاست خارجی این کشور متأثر از مقدورات و محذورات محیط داخلی و بین المللی چرخشی عملی را به سوی قدرت هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است.

جنگ خلیج فارس در سال 1991 آغازگر مرحله دیگری در عرصه سیاست خارجی آمریکا شد که ما هنوز در آن زندگی میکنیم. اکنون آمریکائیها رئیسجمهور جدیدی دارند، ولی همچنان در جهان امنیت ملی پس از یازده سپتامبر بهسر میبرند. اکنون چارچوب هماهنگی شیعیان به صورت رسمی به عنوان بزرگترین فراکسیون معرفی شده؛ اما صدریها به راحتی زیر بار این موضوع نمیروند.

این قانون بدنبال تقاضای امتیاز نفت توسط شرکت های نفتی انگلیس،امریکا و شوروی بوجود آمد، امریکا و انگلیس آنرا پذیرفتند اما شوروی آن را نتیجه خواست امریکا و انگلیس دانست و بیان داشت با وجود امتیاز نفت جنوب در دست انگلیس این قانون بی معنی است و اعتراضات گسترده ای به ایران نمود و بعد از اتمام جنگ جهانی حاضر نشد نیروهای خود را از ایران خارج کند و برای فشار بیشتر بر ایران جمهوری های خود مختار آذربایجان و کردستان را بوجود آورد و به این ترتیب روابط ایران و شوروی تیره شد.هرچند نمی توان علت اصلی عدم تخلیه ایران و تیرگی روابط را قانون منع واگذاری امتیاز دانست اما این قانون یکی از علل اصلی آن بود.

رییسجمهور: در سال 1365، رشد ما منفی 9 درصد بوده است، اما در عین حال در همان سالها که رشد منفی داشتیم، تورم ما در آن سال زیاد نبوده است.

به گزارش راهبرد معاصر؛ «سوال مهمی که در رابطه با سیاست خارجی دوره جو بایدن مطرح میشود، این است که آیا سیاست خارجی دولت وی در آینده کاملا متفاوت از سیاست خارجی دوره دونالد ترامپ خواهد بود؟

2. دومین پیش شرط سیاست خارجی مطلوب، ارزیابی درونی یا خود انتقادی است. الان هم بیشتر وقت خود را به کارهای مطالعاتی و پژوهشی میگذراند و خاطرات خود را مینویسد.

اولویتها را در اینجا هم ملاحظه کنید، چون منابع بالاخره محدود است. منظور از ریسک در اینجا دربرگیرندهی احتمال زیان یا دستاوردی چند برابر مورد انتظار است. فقط به عنوان یک پدر چند دغدغه داشتند که همانها را مطرح کردند و گفتند همین که روی پای خود هستی، برای من کافی است.

شکاف میان توانایی برای کسب این سطح اطمینان، نیاز برای تصمیمگیریهای امنیت ملی ضروری و ماهیت بحثانگیز آنها، معضلی را پیش روی رهبران گذاشته است که ماهیت آن در فصل نهم بررسی میشود. با روی کار آمدن باراک اوباما انتظار می رفت با توجه به وعده او مبنی بر تغییر رویکردش در سیاست خارجی به ویژه در قبال کشورهای اسلامی، شاهد تغییراتی جدی در این زمینه باشیم.

این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که مبنای رفتار در سیاست خارجی دولت باراک اوباما کدام عوامل، مولفه ها، و معیارها بوده است. هدف این مقاله بازکاوی تحریم های اعمالی علیه ایران در دوره اوباما با توجه به تحلیل مفهوم قدرت است.

در حال حاضر، مذاکرات ادامه دارد و ما هم مسلما مشتاق پیشبرد مسیر دیپلماتیک هستیم. فیلم هایی مانند “ده فرمان” را دیده ام که آن زمان جزو فیلم های برجسته بود، فیلم هایی مانند “قیصر” ، ” گوزن ها” و “رضا موتوری” را هم دیده ام. ممکن است آن زحمتی که یکی کشیده، حرصی که خورده برای یک مسئلهای، تلاشی که کرده، کسی هم نداند، جایی هم ثبت نشود و گفته نشود، امّا کرامالکاتبین میدانند و علم خدای متعال احاطهی به همه چیز دارد.

آخه اصل غافلگیری یکی از اصول جنگ با دشمنه! این رفتارها عبارتاند از: صدور انقلاب اسلامی، مقابله و مبارزه با آمریکا، مبارزه با صهیونیسم و رژیم اسرائیل، حمایت از مردم و آرمان فلسطین، مخالفت و مقابله با نظام تکقطبی و تلاش برای اصلاح و تغییر سازمانها و نهادهای بینالمللی. سرانجام، جدا از راهبردهای امنیت ملی که انتخاب میشوند، رهبران سیاسی باید بتوانند این راهبردها را به مرحله عمل برسانند و افکارعمومی باید آنها را درک کند و از آنها حمایت کند.