نگاره 2 اطلاعات مفیدی را ارائه

نخستین زمزمه­های تشکیل بانک ملی در تاریخ 22 رمضان 1324 ‘یعنی زمانی­که لایحۀ قرضه دولت به مجلس فرستاده شد’ شنیده شد. پس از تدوین، نخستین­بار در تاریخ 26 شوال 1324 برای تنقیح به مجلس ارائه گردید و در چندین جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. این بانک نخستین بانک خصوصی تجارتی در افغانستان است که به تاریخ 6 سرطان 1383 جواز فعالیت بانکی را از د افغانستان بانک حاصل و هم در دفتر حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان (ایسا) ثبت و راجستر شده است. با جدی شدن موضوع جایگزینی اعتبارسنجی به جای ضمانتهای بانکی در وامهای خرد، حالا به نظر میرسد که بانکها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وامها را به سال آینده موکول کردهاند. البته قبل از مقایسه این موضوع را نیز در نظر بگیرید که بنا به گزارش های سازمان بورس ایران، تقریبا بورس کلی کشور طی ماه ابتدایی سال ۹۸ دچار زیاد شد و لذا سعی کنید ماه های دیگر را برای مقایسه انتخاب نمایید که شرایط نرمال بر بازار بورس برای کل کارگزاری ها تا حدود زیادی برقرار بوده است.

پس اگر این کارت های اعتباری استفاده می کنید، بعد از دریافت صورتحساب پرداخت اقساط بانک ملی باید به این روش نسبت به پرداخت آن ها اقدام کنید. استفاده از موقوفات: در این پیشنهاد آمده بود که با اجازه «حجج اسلام عتبات عالیات»، موقوفاتی را که مردم وقف «مشاهد مشرفه» و غیره کردهاند، یکساله یا دوساله به بانک واگذار شود (روزنامه حبلالمتین تهران، ش198، ص4). ولی به مرور زمان و در جریان اختلاف دولت و مجلس ‘ بر سر برخی مواد آئین­نامۀ آن ‘، بذر بی­اعتمادی در میان مردم پاشیده شد. به عنوان مثال، در شیراز در مسجد مشیرالملک در حدود دو هزار زن و مردجمعشدندوقریببهبیست­هزار تومان به بانک ملی کمک کردند (همان، ش8، صص4-5). وی از رمضان 1325 تلاش بسیاری کرد تا بتواند بانک ملی را به جریان بیندازد (روزنامۀ ندای وطن، ش82، صص1-2). از جمله شرایط اصلی بانک سپه برای پرداخت وام فوری، اثبات صلاحیت شخص متقاضی به بانک است. ولی عواملی مانع از آن شد که در بخش موانع تأسیس بانک ملی بدان پرداخته خواهد شد. امسال عددی که در ستاد ملی کرونا برای وام ودیعه مسکن تصویب شده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.

البته از سال 2009 تا 2010 تمایل برای سرمایهگذاری در آمریکا زیاد شده بود که این میزان دوباره رو به کاهش است. قابل ذكر است كه وامچی، خود عرضهكننده یا فروشنده وام بانكی نیست بلكه به منظور تسهیل ارتباط میان خریداران و فروشندگان وام بانكی و انواع تسهیلات بانكی، آموزشهای مدونی تهیه نموده و در قالب راهنمای معامله امن در اختیار طرفین معامله قرار میدهد. با توجه به اینکه رقم تسهیلات جدید م یتواند تا ۵۰ درصد بیشتر از رقم پارسال باشد، این کار از نظر اقتصادی حتی با وجود اقساط ماهیانه بیشتر به صرفه خواهد بود. چرا که این مؤسسهها با ایجاد «فساد در طبقۀ حاکمۀ مملکت»، تشویق و ترغیب «اولیای امور» به رشوه­گیری در لباس وام، ممانعت و جلوگیری از پیشرفتهای اقتصادی و ایجاد مؤسسات مالی، هر چه بیشتر ایران را در کام انحطاط فرو بردند (دانش­پور، ص7). لازم به ذکر است که چک های برگشتی و بدهی سررسیده احتمالی کشاورزان مانع از صدور و اعطای ” کشاورز کارت ” نخواهد شد. لازم به ذکر میباشد که کارمزد تسهیلاتی که در قالب (( کشاورز کارت )) به کشاورزان اعطا میشود 12 درصد در سال میباشد. راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته میشود.

دریافت وام نیاز به سپرده ندارد. زوجهایی که در شرف ازدواج هستند اما با کمبود منابع مالی میتوانند به راحتی از امتیاز وام ازدواجشان استفاده کنند. بنابراین، استفاده از ABC، افزون بر واحدهای تولیدی در واحدهای خدماتی و بانکها نیز مطرح میباشد (کپلن و اندرسون، 2007). اما سه سؤال جدی نیز در این زمینه وجود دارد: 1) سودمندی اطلاعات سیستم ABC در مقایسه با سیستم بهای تمام شده سنتی چیست؟، 2) چه سازههایی در اجرای موفقیتآمیز سیستم ABC مؤثرند؟ و 3) اهمیت کدامیک از سازهها در اجرای عملیاتی ABC بیشتر است؟ باوجود اهمیت این سؤالات، بانکها به عنوان واحدهای خدماتی در ایران نتوانستهاند سیستم بهای تمام شدهای مستقر نمایند که امکان تصمیمگیری را براساس اطلاعات بهای تمام شده ABC امکانپذیر سازد (رحمانی و مهتدی، 1386). از این رو شواهد اندکی از سودمندی بهای تمام شده خدمات بانکی به روش ABC نیز وجود دارد. مردم آذربایجان نیز مبلغ «دو کرور» تومان حاضر کردند (روزنامۀ ندای وطن، ش24، ص8). نمایندگان و روشنفکران برای ترقی این اندیشه تودۀ مردم را تشویق و ترغیب کردند (فریدالملک، ص37). در ادامه مراحل ورود به سامانه پیچک بانک کشاورزی با راهنمای تصویری برای کاربران آورده شده است. به عنوان نمونه، پس از آن که بانک شاهنشاهی گمرکات بوشهر را ضبط نمود، دولت انگلیس «پنجاه نفر سرباز انگلیسى و دو ارابه توپ در بوشهر نگاه داشت که محض نگاهدارىوحفظحقوقاتگمرکى» لازممیدانست؛ این عمل باعث شکایت­های فراوان تجار شد(عین­السلطنه، ج2، ص1323).