کابینه احتمالی جو بایدن/ ردپای اوباما در کاخ سفیدِ بایدن؟

ملکه الیزابت بالاترین مقام کلیسای انگلستان است. الیزابت امینی در سال 1379 در خصوص ایفای نقش در فیلم “خواب سفید” به تست بازیگری دعوت گردید. در این حال، ترامپ که از تأخیر و سردرگمی ترکها خسته شده بود، ۱۰ آگوست (و با وجود ابهام در پیشزمینههای قانونیِ این کار) دستور دو برابر کردن تعرفههای واردات فولاد و آلومینیوم ترکیه را صادر کرد و این تعرفهها را، به ترتیب، به ۵۰ و ۲۰ درصد رساند. ترامپ ماه مارس سال ۲۰۱۸، به دلایل امنیت ملی و بر اساس اختیارات بخش ۲۳۲ از قانون گسترش تجارت سال ۱۹۶۲ (قانونی کمتر شناختهشده که تبدیل به ابزار مورد علاقه ترامپ در دستگاه سیاست تجاری تبدیل شد) بر واردات فولاد و آلومینیوم از همه کشورهای جهان تعرفه وضع کرده بود. بهترین اهرم ایران در مقابل نظام بینالملل، غرب، شرق و همسایگان، “راضی بودن و امیدوار بودن مردم ایران از زندگی است.” مهمترین پایۀ امنیت ملی ایران، راضی بودن مردم است. نیم پوتین نظامی در واقع همان پوتین نظامی است که کمی از پوتین معمولی کوتاه تر هستند. رئیس جمهور افزود: در جلسات هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه که داریم از نزدیک شاهد هستم قوه قضائیه و مجلس تلاش میکنند. چرت زدن های مداوم بایدن در میتینگها و کنفرانسها، فراموشیها و اشتباهات لفظی او، بی احترامیهای او به خبرنگاران که از دیر آمدن به محل مصاحبه تا ترک کردن ناگهانی و بیاعتنا به خبرنگاران را شامل میشود به علاوه حضور بسیار کمرنگ او در مقابل اصحاب رسانه برای پاسخگویی، شرایط بسیار عجیبی را برای دموکراتها ایجاد کرده است که معمولاً به سخنوری و خوشبرخوردی رؤسای جمهور حزب خود نسبت به خبرنگاران افتخار میکردند.

از اخوانالمسلمین و دیگر گروههای افراطی در سراسر خاورمیانه حمایت میکرد، به حماس و حزبالله کمک مالی میکرد، ناگفته پیداست که با اسرائیل به شدت دشمن بود، و به ایران نیز در دور زدن تحریمهای آمریکا کمک میکرد. 3 – معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. رئیس جمهور سابق آمریکا افزود، دولت دموکرات تمام کردن پروژه دیوار مرزی مکزیک را چیزی به تکمیل شدن آن باقی نمانده، رها کردهاند و ورود پناهجویان میتواند آمریکا را به نابودی بکشاند و این مایه شرم است. رسانه ها، درباره خانواده پوتین، اطلاعات زیادی ندارند و به قول برخی از رسانه های غربی، به ندرت عکسی از اعضای خانواده رهبر امروز کرملین در اختیار مخاطبان و هواداران این رییس جمهور قرار می گیرد. مصرف کننده داشته و محدودیت های مضر در ماهیت آن ها وجود دارد. این درست است اما در شرایط تحریم دیگر امکان ارتباط وجود ندارد؛ بنابراین FATF به خودی خود نمیتواند مشکلی را حل کند. ما با چندین مذاکرهکننده در هر دو طرف مشکل داشتیم. من، پمپئو و منوچین را در جریان این «کانال جدید دامادها» قرار دادم و هر دوی آنها منفجر شدند. ترس عزیز. من و خلاقیت در آستانه شروع سفری زمینی هستیم، درک میکنم که تو هم به ما ملحق خواهی شد چراکه همواره همینطور بوده است.

هیچ کاری انجام نخواهد شد. اینکه الان صحبت از مکتب حاج قاسم است، مکتب حاج قاسم یعنی مصادیق عملی آن چیزی که اسلام گفته را دنبال کنید، کاری که حاج قاسم انجام داد. اجازه بده تا بگویم که تو کارت را عالی انجام میدهی. خداوندِ بزرگ را شاکریم که این زمستانِ سختی و رنج؛ با پایانِ زمستانِ طبیعت، رو به پایان است. ترامپ میخواست برانسون فوراً به کاخ سفید بیاید و در صورت لزوم برای معاینه و درمان پزشکی در «مرکز پزشکی آمریکا در لنداشتول » آلمان نیز توقف نکند. وی با اشاره به طرح احداث چهار میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم گفت: وقتی یک دولتمرد میگوید من در چهار سال چهار میلیون خانه میسازم باید این گفتمان را پرارزش ببینیم و حمایت کنیم. مهمترین وظیفه ارتش گسترش و حفظ اقتدار دولت مرکزی در سرتاسر کشور و از میان بردن هر نوع قدرت خودمختار محلی بود. احمدينژاد 11 روز خانهنشين شد که اين 11 روز خانهنشيني احمدي نژاد، براي او 11 روز تاخير در اطاعت از دستور رهبري ثبت شد.اين براي دومين بار بود که محمود احمدينژاد، توصيههاي مطرح شده از سوي رهبری معظم انقلاب را با تاخير اجرا ميکرد ولي اين بار فضاي سياسي کشور آماده انفجار عليه وي بود.در اين ميان بزرگترين حاميان احمدينژاد هم ديگر رمقي براي حمايت از وي نداشتند.

منوچین چندین بار از رسیدن به توافق با وزیر دارایی ترکیه ابراز شادمانی کرد، که مسئلهای معمول بود؛ فرقی نمیکرد منوچین با کلاهبرداران تُرک مذاکره میکند یا مقامات تجاری چین؛ همیشه در آستانه امضای توافق بودیم. بعد از آنکه طبق روال عادی، مقداری درباره تیلرسون غُر زد، حرفهای نامشخصی درباره گولن زد (اسمی که ترامپ ادعا میکرد اولین بار است به گوشش میخورد) و سپس با ناباوری (و به اشتباه) گفت اردوغان گفته برانسون به آمریکا برنخواهد گشت. هر بار، با مخالفت وزارت دادگستری، توافق از هم میپاشید. با این حال، ترامپ احساس کرده بود که هیچکس در اینگونه تصمیمها با او مخالفت نمیکند. منوچین تلاش میکرد روند تحریمهای ترامپ را کُندتر کند، اما از نظر من این کار فقط او را خستهتر میکرد. بعداً کوشنر با من تماس گرفت و گفت منوچین «آرام شده است.» همچنین گفت به داماد اردوغان گفته از موضع «شخصی» خودش و به عنوان یک «دوست» تماس گرفته، و به هیچوجه از جانب آمریکا «ضعف» نشان نداده است.