گفتوگوی “مکمل” پوتین و ترامپ با ظاهری “متقاطع”- اخبار بین الملل تسنیم

حتی زمانی که رهبری برای عمل جراحی در بیمارستان بود، تقریبا تمام مسئولان کشور و حتی بازیگران و نویسندگان برای عیادت نزد ایشان رفتند، اما ظاهرا به سیدمحمد خاتمی اجازه عیادت داده نشد. یک عکس قدیمی به تازگی در شبکههای اجتماعی بازنشر داده شده که مربوط به محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری است که وسط حلقهای از زنان که خبرنگار هستند، ایستاده است. اینکه امریکا همه سامانههای دفاع موشکی خود را از منطقه خارج کرده، اینکه در برابر حملات منتسب به ایران به کشتیهای اسراییلی خویشتن داری نشان داده و به الفاظی بسنده کرده، اینکه پذیرفته تا ابتدای زمستان از عراق خارج شود و اینکه از حضور نظامی خود در اطراف ایران کاسته، همه نشانگر آن است که امریکای بایدن تمایلی برای پاسخ دادن به ایران ندارد و قصد دارد ایران را با منطقه تنها بگذارد. در جای دیگری از توافق نیز، به اعضاء این اختیار داده شده که بهمنظور حفظ اصول بهداشتی و تغذیه و همچنین گسترش منافع عمومی در بخشهای حائز اهمیت برای توسعه اجتماعی و اقتصادی و فناورانه کشور، بنا به صلاحدید، برای اصلاح قوانین و مقررات ملی اقدام کنند. رژیم گذشته پول بیحسابی را در اختیار آمریکائیها گذاشته بود، برای اینکه از آنها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، سلاح بگیرد.

ایران قبل از انقلاب در مشت آمریکا بود؛ منابع حیاتیاش در اختیار آمریکا، مراکز تصمیمگیری سیاسیاش در اختیار آمریکا، عزل و نصب مراکز حساس در اختیار آمریکا؛ مرتعی بود برای چرای آمریکائیان و نظامیان آمریکائی و غیر آنها. به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای ۲۸ مرداد بودند، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات میکنند، که البته با سرکوب مواجه میشوند و سه نفرشان هم کشته میشوند. صاحبنظران سیاسی عالم و افکار عمومی بسیاری از ملتها به وضوح تشخیص میدهند که عامل این خصومت تمامنشدنی، ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ایران است که برخاسته از انقلاب اسلامی است. در طول این هشت سال – بخصوص در سالهای آخر – همیشه آمریکائیها پشت سر صدام بودند و به او کمک میکردند – کمک مالی، کمک تسلیحاتی، کمک کارشناسی سیاسی – خبرهای ماهوارهای میدادند و امکانات خبررسانی داشتند. این مبارزه ادامه پیدا کرد تا سال ۴۳؛ آمریکائیها ناگزیر شدند مستقیماً داخل مسائل بشوند. از تروریستهای جنایتکاری که در داخل کشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را کشتند، علمای بزرگ تا بچههای خردسال را ترور کردند و کشتند، حمایت کردند؛ به اینها اجازه دادند که در کشورشان فعالیت کنند؛ دائما علیه کشورمان تبلیغات خصمانه کردند.

ملت ما اینها را فراموش کند؟ ۱. آیا تقابل ملت ایران با دولت آمریکا صرفا به پس از انقلاب اسلامی برمیگردد؟ میتوانستند مخالفت خود را اینجور خصمانه ابراز نکنند؛ اما از اول انقلاب دولت آمریکا – چه رؤسای جمهور جمهوریخواهشان، چه رؤسای جمهور دمکراتشان – با نظام جمهوری اسلامی بدرفتاری کرد؛ این چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. البته شاید همگی ما پوتین نظامی را رنگ مشکی دیده باشیم اما این رنگ بیشتر به دلیل اینکه به راحتی واکس میخورد استفاده میشود اما پوتین نیروی دریایی به رنگ سفید. رئیس جمهوری اظهار داشت: در اجلاس باکو و تهران بر مسائلی تاکید کردیم و آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد، تصمیم بر این است که بندرعباس به هلسینکی متصل شود، یعنی آسیا را به اروپا متصل می کنیم و مسیر این ترانزیت از طریق آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی و شمالی است. وی با توجه به عضویت روسها در اوپکپلاس اظهار داشت: نظرات ایران و روسیه در اجلاس اوپکپلاس یکسان و تصمیماتی که گرفته شده، مشابه هم است. او در مقابلهی با انگلیسیها ایستاده بود و به آمریکائیها اعتماد کرده بود؛ امیدوار بود که آمریکائیها به او کمک کنند؛ با آنها روابط دوستانهای داشت، به آنها اظهار علاقه میکرد، شاید اظهار کوچکی میکرد.

مبارزه از قبل از سال ۴۳ شروع شد؛ یعنی از سال ۳۲ با کودتای ۲۸ مرداد که به وسیلهی آمریکائیها در ایران انجام گرفت و حکومت دکتر مصدق را سرنگون کردند. مأموران آمریکائی رسماً آمدند ایران، با چمدانهای پر از دلار، الواط و اوباش و اراذل و بعضی از سیاستمداران خودفروخته را تطمیع کردند و کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ را در اینجا راه انداختند و حکومت مصدق را سرنگون کردند. اینجا هم طرف قضیه اگرچه حکومت ظالم طاغوت و حکومت پهلوی بود، اما آمریکائیها پشت سر این حکومت قرار داشتند؛ آنها بودند که آن را تقویت میکردند و به وسیلهی او بر همهی امور کشور ما مسلط شده بودند. در این میان پس گرفتن نامه سازمان مللی ترامپ توسط رئیس جمهور کنونی کاخ سفید نکات عبرت آموز بسیاری دارد.پیشتر شاهد انزوای مکرر امریکا در سازمان ملل و در شورای امنیت سازمان ملل بودیم اما نکته مهم این است که مقامات کنونی امریکا به صراحت می گویند آن شکست ها محصول یک شکست بزرگ تر یعنی، نتیجه بی نتیجه شدن فشار حداکثری بوده است.